صاحب قلم روزانه

پاتریک و باب اسفنجی

پاتریک: یه هواپیما از جنس طلا می‌خریم…

باب اسفنجى: هواپیما از جنس طلا نمی‌تونه پرواز کنه!

پاتریک: ما دیگه پولداریم، قوانین فیزیک رو ما تاثیر نداره!

باب اسفنجی?

#دیالوگ 


امیدوارم که به دست پاتریک برسه!

پاتریک اگ اینو رو خوندی ادرس جدید وبلاگ تو رو بده بطفا!