صاحب قلم روزانه

مینیمال ۴۳

۹۶/۰۹/۱۷

بی تو من با غم ِ این نم نم باران چه کنم؟

متن از : پرومته

طرح از : محمدحسین سوهانی

+بالاخره بارون اومد 🙂 خدا رو شکر

مینیمال43