صاحب قلم روزانه

سلام به همگی از شنبه ۲۳/۱۰/۹۶ تصمیم گرفتیم که هرروز صبح یک دونه حدیث قرار بدیم برای شما عزیزان اونم احادیثی درمورد جهاد با نفس…

امیدوارم استقبال کنید و هرروز سعی کنیم این احادیث رو بخونیم و سعی کنیم بهشون عمل کنیم. 

جهاد با نفس

حدیث اول:

امام جعفر صادق (ع)فرمود:پیامبر اکرم (ص) تعدای از افراد را برای جنگ فرستاد چون از جنگ برگشتند به آنها فرمود : آفرین بر آن افرادی که پیکار کوچک را پشت سر گذاشتند و پیکار بزرگتر بر عهده آنان جا مانده است گفته شد:  ای رسول خدا ! پیکار بزرگتر کدام است ؟فرمود: پیکار با نفس