صاحب قلم روزانه

شب نوشت

۹۶/۱۱/۲۴

۱

هما:راستی سمیرا مادربزرگ معصومه فوت شده؟

+اا آخی..خدا بیامرزدش..

_مرسی،ان شاءالله بقای رفتگان شما باشه

😐

هما؟تو نمیخواد ادبی حرف بزنی باشه؟:|

ادامه مطلب