صاحب قلم روزانه

گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی،

نفسی برای ماندن در کنار او نخواهی داشت،

پس با کسی بمان که نصف راه را به سمتت دویده باشد!

+توکار عکسای عاشقانه و…نیستم اما این عکس یه حس خاصی بهم میده:)