صاحب قلم روزانه


امتحانات

قابل توجه مدیران و همکاران محترم ، راهنمای تصحیح(ریزبارم) سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم و ششم خرداد ۹۷
یک روز بعد از اتمام امتحان در این قسمت قرار داده خواهد شد
پایه ششم
درس تاریخ آزمون دانلود سوال دانلود راهنمای تصحیح
ریاضی ۹۷/۰۳/۰۱

 

 
مطالعات
علوم
انشاء

 

پایه نهم
درس تاریخ آزمون دانلود سوال دانلود راهنمای تصحیح
قرآن

 

ریاضی
عربی
زبان
علوم
دینی اقلیت
پیام های آ..
مطالعات
آمادگی دفاعی