صاحب قلم روزانه

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام 

دوستان این روزا کمتر پست میزارم راستش حالم خرابه اصلا حالم خوب نیست 

ادمایی که با بردن ابرو ابروی امام زمان عج ابرو میخرن حالمو بد کردن 

کسی انکار کنه وجود اقا رو چیزی دیگه واسه از دست دادن نداره 

سقوط آزااااد!

بله دوستان 

بله محترمان 

برید ادامه مطلب تا بقیشو بگم

….

اخرشم خودمو معرفی می کنم 

میگفتم…

کسی که اینارو بگه هیچی نداره اصلا لیاقت بحثم نداره 

یکی نیست بگه تو که هستی خاصیتت چیه 

بدبخت تا حالا به چه دردی خوردی جز لایه ازون رو پارهتر کردن جز حال دیگرانو خراب کردن جز فخر فروشی

جز بیچارگی 

بدبخت تو هرچه میخوری از خودت میخوری 

پس بچش که این زهر حقته 

تو اگر نفس بکشی همه رو خفه میکنی 

پس همون خفه بمون

حیف ادمای خوب که تو از اتمسفرشون بهره میبری 

تویی که داری میخونی فهمیدی کی رو دارم میگم؟

دارم اونو میگم که ظهور رو باور نداره همونایی که به خودم علنن گفتن 

همون هایی که خودشون رو به تمسخر گرفتن 

عیب نداره آقا جون تو ادمای خوب خودتو داری 

منو اینا رو نمیخوای ان شاء الله میایی و با یارات نشونشون میدی که ظهور یعنی چه 

وقتی که دیگه فرصتی برای ندامت و توبه هم نیست 

نه من اهمیت میدم نه تو بده اینارو هم بسپار به خودشون 

من که فقط سربارت بودم اینا هم بدتر از من 

ولی خوشابحال خوب های تو اونا که تا صبح برای امدنت اشک میریزن 

منم گوشه ای مینشینم به افق مینگرم و منتظر تو میمونم چیزی که ازم بر میاد 

محمد سرباز امام زمان عج