صاحب قلم روزانه


امتحانات
بخش نامه ها
ویژه مدیران

قابل توجه مدیران متوسطه اول و دوم


به پیوست تصویر نامه رئیس محترم سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص عدم اصلاح آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموزان ارسال می گردد
با عنایت به عدم پذیرش تغییر زمان اعلام شده اولیه وضعیت تحصیلی دانش آموزان(فراغت از تحصیل،انصراف، اخراج و ترک تحصیل) توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا ، مقتضی است کلیه واحد های آموزشی پسرانه دوره اول و دوم متوسطه روزانه و بزرگسال در تکمیل فرم ها دقت لازم را مبذول فرمایند

ادامه مطلب


بخش نامه ها
اخبار آموزش و پرورش

 دستورالعمل نقل و انتقالات برون استانی فرهنگیان ابلاغ شد

و بر این اساس متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه و ارائه مدارک به امور اداری منطقه مبدأ از تاریخ ۲۲ اردیبهشت در این خصوص اقدام کنند.

 در راستای اجرای سیاست تمرکززدایی و افزایش بهره‌وری کارکنان، افزایش رضایت شغلی فرهنگیان و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود در مناطق آموزش و پرورش، نقل و انتقال نیروهای رسمی، آزمایشی و پیمانی شاغل در واحدهای آموزشی متقاضی انتقال دائم و موقت درون و برون استانی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ تفویض می‌شود.

ضوابط و مقررات انتقال دائم شامل «نداشتن تعهد خاص خدمت به منطقه مبدأ»، «دارا بودن حداقل پنج سال سابقه خدمت تمام وقت در آموزش و پرورش تا تاریخ  ۳۱ شهریور ۹۷ به موجب حکم کارگزینی برای مستخدمین رسمی، رسمی آزمایشی و پیمانی» است.

همسر جانبازان در صورت تغییر محل اشتغال جانباز با ارائه تأییدیه از مراجع ذیصلاح به استناد ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان (بدون داشتن شرایط فوق) منتقل می‌شوند.

شرایط و ضوابط انتقال موقت شامل «دارا بودن حداقل دو سال سابقه خدمت رسمی تمام وقت در آموزش و پرورش تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ به موجب حکم کارگزینی برای مستخدمین رسمی، آزمایشی و پیمانی» و «مستخدمینی که در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ با رعایت مفاد بخشنامه  ۱۷ شهریور ۱۳۹۴ جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه‌های دولتی (غیر از دانشگاه‌های علمی کاربردی و پیام نور) با ارائه مدارک مستند متقاضی انتقال موقت به استان محل تحصیل باشند»، «همسر فرهنگیانی که جهت ادامه تحصیل در رشته مورد نیاز، متقاضی انتقال موقت یا مأمور به تحصیل (مشمولین تبصره ذیل ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) باشند» و «متقاضیانی که به تشخیص کارگروه راهبری توسعه مدیریت منطقه و تأیید کمیته راهبری توسعه مدیریت استان مبدأ و مقصد دارای شرایط حاد و خاص هستند» است.

شرایط و ضوابط تبدیل انتقال موقت به دائم نیز شامل «نداشتن تعهد خاص به منطقه مبدأ»، «دارا بودن حداقل سه سال سابقه متوالی انتقال موقت» و «انتقال موقت بابت تحصیل خود یا همسر نباشد»، است.

..

..

ادامه مطلب


بخش نامه ها
ویژه مدیران

پیش نویس بخشنامه آزمون طرح انتخاب و انتصاب مدیران جهت برنامه ریزی کارشناسان آموزش منابع انسانی استان ارسال می گردد. (فراگیران می توانند از قسمت مسابقات و جشنواره ها وارد سامانه گشته و به محتوا دسترسی پیدا نمایند )

.

.
توجه کنید که نحوه انتخاب کلیه مناطق به وسیله سامانه الکترونیکی نیست
لیست مناطق و نواحی که در سامانه شرکت کرده اند

.

.
باسلام و احترام؛ در اجرای بند ۶ دستورالعمل شماره ۲۰۶۶۵۲ مورخ ۳/۱۱/۹۶ به منظور برگزاری آزمون الکترونیکی از متقاضیان پذیرش مدیریت واحد آموزشی که در فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس (موضوع دستورالعمل مذکور) شرکت نموده و حائز شرایط اولیه تشخیص داده شده اند، ضروری است اقدامات زیر در اسرع وقت انجام پذیرد.
آزمون تحت عنوان « آزمون انتخاب و انتصاب مدیران مدارس » در روز چهارشنبه ۳۰خرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۹ الی ۱۹ طبق جدول مندرج در بند ۲ این دستورالعمل ، حداکثر در چهار گروه در سراسر کشور از طریق سامانه جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان به آدرس LTMS.medu.ir برگزار خواهد شد؛ در این خصوص کمیته انتخاب و انتصاب مدیران مدارس ترتیبی اتخاذ فرمایند تا به همة واجدین شرایط که اسامی آنان در سامانه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس به آدرس entekhab.medu.ir درج می باشد، اطلاع رسانی به موقع صورت گیرد.
اطمینان از اطلاع رسانی به همة افراد ذینفع مورد تأکید مجدد است ؛

منابع و محتوای این آزمون در سامانه های وزارت آموزش و پرورش به آدرس های مذکور بارگذاری شده و برای همة داوطلبان واجد شرایط قابل دسترسی است.
۱-۳- هر داوطلب به ۱۰۰ سؤال در ۱۰ محور (مطابق جدول شماره ۴ پیوست) پاسخ می­دهد؛ مدت آزمون ۱۰۰ دقیقه تعیین شده و به پاسخ غلط، نمره منفی تعلق نمی­گیرد؛ کسب حداقل ۴۰% از نمره آزمون برای ورود داوطلب به مرحلۀ بعدی ضروری است؛
۱-۴- نمره آزمون پس از اجرا در سامانۀ LTMS قابل دریافت می باشد.
این آزمون در مراکز ویژه ای که تحت عنوان مراکز آزمون(Test center) در هر یک از مناطق آموزش و پرورش ایجاد می شود، به صورت حضوری و حداکثر درچهار گروه برای هر مرکز طبق جدول ذیل و به شیوه الکترونیکی برگزار خواهد شد؛ لذا لازم است مناطق آموزش و پرورش با پشتیبانی ادارات کل استانها نسبت به ایجاد و تجهیز مراکز آزمون با خصوصیات مندرج در جداول شماره ۲ و ۳ پیوست و متناسب با آمار شرکت کنندگان در آزمون مطابق جدول شماره ۱ (ضمیمه این دستور العمل) اقدام مقتضی و عاجل به­عمل آورند. این مراکز با مسئولیت معاون پژوهش و برنامه ریزی و همکاری کمیته انتخاب و انتصاب مدیران مدارس دایر و نسبت به برگزاری آزمون اقدام می نماید.
ردیف
گروه آزمون
تاریخ اجرای آزمون
ساعت
۱
آزمون گروه ۱
۳۰خرداد ۹۷
۹ الی ۱۱
۲
آزمون گروه ۲
۳۰خرداد ۹۷
۱۱ الی ۱۳
۳
آزمون گروه ۳
۳۰خرداد ۹۷
۱۵ الی ۱۷
۴
آزمون گروه ۴
۳۰خرداد ۹۷
۱۷ الی ۱۹

تبصره۱: اسامی شرکت کنندگان در اختیار معاونت متوسطه استان بوده و بر روی سامانه LTMS (سامانه جامع مدیریت یادگیری فرهنگیان) برای هر فرد دینفع نیز بارگذاری شده است، لذا به منظور برنامه­ ریزی برای گروه­ بندی آزمون، فهرست اسامی شرکت کنندگان را اخذ نموده، پس از بررسی درکمیته «برنامه ریزی طرح انتخاب و انتصاب» و انجام گروه بندی باتوجه به ظرفیت هر مرکز آزمون ، زمان آزمون به افراد ذینفع ، اطلاع رسانی گردد.
تبصره۲: مسئولیت شناسایی، احراز هویت شرکت کنندگان و برگزاری صحیح و به موقع آزمون، به عهدة مدیر مرکز آزمون، با همکاری کارشناسان آن مرکز می باشد.
۳٫اعتبارات مورد نیاز این آزمون از محل اعتبارات متوسطه و نحوه هزینه کرد آن مطابق ارقام مندرج در جدول شماره ۳ پیوست، ابلاغ می­گردد.

.

.

ادامه مطلب

مثل آن تکه نانی

که کف کوچه ز پا میترسد..

برم دار و ببوس

من دل کنده ی غمگین را،

روی دیوار بلندی بگذار…

ارتفاعی که ازآنجا بشود،

راه یک مزرعه را پیدا کرد

راه برگشتن یک گندم را..

رسول ادهمی

عنوان از جناب سعدی!

ادامه مطلب

«همین‏‌ها، این‌‏ها، نمی‌‏بینی‏شان؟ تو نمی‌‏بینی؟ همه هستند، همه هستند. نمی‌‏بینی‏شان؟ کفن و قمقمه. نگاه کن، نگاه کن! «تشنه‌‏ای، تو تشنه‌‏ای برادرم. بنوش آب!» نگاه کن، نگاه کن! چه رستخیز روشنی! منم، تویی و دیگران. تویی، منم و دیگران. چه رستخیز روشنی. کلاه‌‏خود و چکمه و یراق. یکی به آفتاب می‌‏دهد سلام، یکی به آب. یکی به آسمان نیاز می‌‏برد، یکی به خاک. یکان‌‏یکان بروز می‌‏کنند، از پناه خاک، از شکَفت‌‏های درّه‌ی هلاک، از حوالی و حدودِ تپّه‌‏های تاک، تپّه‌‏ها و تنگه‌‏های کهنه و عمیق، پوده و عتیق، از درون خاک، از مغاک‌‏ها، مثل رویش و شکفتنِ عجیب سنگ‌‏ها و خارها. پوست‌‏پوست‏‌های خاک می‌‏شکَفت و می‌‏شکُفت از آن کسی ـ تنی. تنی که با کفن، تنی که بی‏‌کفن. بیرقی به دست یا نشانه‌‏ای به نوک نیزه‌‏ای. تکه‌‏پاره‌‏ای نشانِ رایتی ـ پاره‌‏ژنده‌‏ای؛ ژنده‌‏ای سیاه، ژنده‌‏ای سپید، ژنده‌‏ای کبود، سبز، ارغوانی و بنفش و سرخ و هرچه رنگ؛ رنگ‌‏ها پریده‌‏رنگ… »

نام کتاب: طریقِ بسمل شدن

نویسنده: محمود دولت‌آبادی

 

دریافت

گویندۀ متن: حنانه(تراکم اندیشه‌ها)

معرفی: آقاگل(دو کلمه حرف حساب)

ادامه مطلب


اطلاعیه ویژه منطقه


قابل توجه همکاران محترم جهت ثبت نام خودرو های اختصاص یافته  (یک دستگاه تیبا صندوق دار ویک دستگاه ساینا)  درخواست خودرا تاچهارم خردادبه شعبه رفاه ارسال نمایند.

.

.

تیبا صندوق دار

.

.

.

ساینا

ادامه مطلب


بخش نامه ها
اخبار آموزش و پرورش

تصویر بخشامه معاونت محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت متبوع و به انضمام مصوبه هیات محترم وزیران در ارتباط با تعیین ضریب حقوق ، حداقل و حداکثر حقوق کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری جهت هرگونه اقدام لازم ارسال می گردد مقتضی است دستور فرمائید ترتیبی اتخاذ گردد ابتدا احکامی که مربوط به سال ۹۶ می باشد صادر و سپس اقدام به صدور احکام سال ۹۷ شود .

.

.

.

دانلود بخشنامه ضریب حقوق ۹۷

ادامه مطلب

سلام بر رفقای پاکی?
در رابطه با فعالیتمون در پیام رسان ها، از اونجایی که تلگرام مدتیه فیلتر شده، فعالیت ما هم در این فضا کمتر شده. اما بعد از بررسی شرایط، نهایتا تصمیم فعلی بر این شده که عمده ی فعالیت ما و کانال اصلیمون، در پیام رسان سروش باشه.
البته مدتیه که فعالیتمون در سروش رو شروع کردیم، و ان شاءالله رو به گسترش هست.
دوستانی که در پیام رسان ها حضور دارن، میتونن از مطالب کانال در جهت راهکارهای ترک و کمک به حفظ پاکی استفاده کنند. و همچنین با معرفی کانال به دیگران، میتونید در نجات و موفقیت اونها هم نقش داشته باشید.

سروش

آدرس کانال ما در پیام رسان سروش??
https://sapp.ir/tobe94
همچین در هر پیام رسانی اگر زمانی بخواهیم فعالیت داشته باشیم، با شناسه ی زیر فعالیت خواهیم داشت??
?@tobe94

 

? و اما بخش هیجان انگیز ماجرا?
در ایام ماه مبارک رمضان، هر هفته سه شنبه ها، مسابقه ای در کانال سروش برگزار میشه.
به این صورت که سوال مسابقه، سه شنبه در کانال قرار میگیره؛ و تا شب جمعه فرصت ارسال پاسخ به آدرس زیر هست??
https://sapp.ir/tobe94.m

✨برنده ی مسابقه، هر هفته به قید قرعه مشخص میشه و در روز جمعه در کانال اصلی معرفی خواهد شد.

مسابقه سه شنبه های رمضانی

? و اما جوایز?

?جوایز معنوی شامل
زیارت نیابتی در حرم امام رضا(ع)??
زیارت نیابتی در حرم حضرت معصومه(س)??
هدیه ی نماز زیارت در حرم??

?جایزه مادی
اهداء شارژ موبایل ۵تومانی??

پس زود باش جا نمونی??

نفستون گرم
طاعاتتون قبول
دعاهاتون مستجاب
التماس دعا?

ادامه مطلب


امتحانات

قابل توجه مدیران و همکاران محترم ، راهنمای تصحیح(ریزبارم) سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم و ششم خرداد ۹۷
یک روز بعد از اتمام امتحان در این قسمت قرار داده خواهد شد
پایه ششم
درس تاریخ آزمون دانلود سوال دانلود راهنمای تصحیح
ریاضی ۹۷/۰۳/۰۱

 

 
مطالعات
علوم
انشاء

 

پایه نهم
درس تاریخ آزمون دانلود سوال دانلود راهنمای تصحیح
قرآن

 

ریاضی
عربی
زبان
علوم
دینی اقلیت
پیام های آ..
مطالعات
آمادگی دفاعی
ادامه مطلب

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

.....................

سلام چطورین یا نه؟

یه متن خوب براتون آوردم در نوع خودش بی نظیره(چه نوشابه ای برا خودم باز کردم???)

برید به ادامه مطلب تا بخونید جریان چیه

میدونین خیلی دلم میخواد بیام بگم توی یه هوای آفتابی تو باغ خانوادگیمون نشستم پشت لب تاب(لپ تاپ شایدم لب تاپ یا لپ تاب!)و با لباس لاکچری که تنمه دارم و میخوام یه متن سُو اِمیزینگ اند واندفول(۱)(ر تلفظ نمیشه) بنویسم…
ولی متاسفانه دقیقا توی وضعیت متن قبلی(یه حس خوب) قرار دارم منتها با این تفاوت که این بار عین مار چنبره زدم روی کیبورت در حالی که یه نمکدون و یه روغن فندق روی میزمه!

آره هنوزم همونجا هستن منتها جاشون یکم تغییر کرده خخخخ

خب از شرح وضعیت بگذریم چون میدونم روزه همتون رو گرفته و اعصاب پعصاب تعطیل شده پس تا توی کامنت ها بنده رو مورد نوازش قرار ندادید میرم سر اصل مطلب????

اصولا همه ی ما عالم و آدم و تمام بشریت رو در مشکلات زندگیمون مقصر میدونیم جز خودمون!

اینکه من خ.ا میکنم تقصیر دوستمه که بهم فیلم های مستهجن داد

اینکه من درس نمیخونم تقصیر بقیه ست که مسخرم میکنن و انگیزه ام کم میشه

اینکه من ترک نمیکنم تقصیر مدیراست که خوب بهم رسیدگی نمیکنن

اینکه ارادم کمه بخاطر اینه که پدر و مادرم منو با اراده تربیت نکردن

اصولا همه مقصر هستن جز من!

ببین منو کیو میخوای گول بزنی؟؟؟

تا زمانی که اشتباهات رو گردن اینو اون بندازی چیزی حل نمیشه انقدر دنبال مقصر نگرد

هر اتفاقی که توی زندگی ماها میفته 

نه خدا مقصره 

نه مردم 

نه بقیه 

بزار باهات رک باشم

فقط خودمونیم که مقصریم .

اینکه من تبدیل به اون چیزی که دوس دارم نمیشم تقصیر خودمه چون درست تلاش نمیکنم

اینکه من بعد یه مدت درسمو ول میکنم تقصیر خودمه چون جا زود جا میزنم

اینکه من بی اراده یا تبنلم بخاطر اینه که به نفسم هی بها میدم واسه همین ضعیف میشم

چطور بقیه اتفاقات زندگی اینکه امروز چی بخورم کجا برم چی ببینم دست خودمونه

به مشکلاتمون که میرسه مقصر بقیه هستن؟

نه داداشم

نه خواهرم

مقصر فقط خودمونیم همین و بس

بزار حجت رو بر شما تمام کنم حتی در اتفاقات غیر قابل پیشبینی(مثل طوفان زلزله و…)

این نوع واکنش ما به اون حادثه هست که باعث میشه ما زنده بمونیم یا بمیریم!

ینی اینجا هم داریم خودمون تصمیم میگیریم

اگه جا میزنی تقصیر خودته اگه کم میاری اگه به اون چیزی که میخوای نمیرسی تقصیر خودته کار نشد نداره ولی الان شاید بگی نمیشه و…

میدونی چرامیشه؟؟؟ این حدیث رو بخون تا متوجه بشی

................

ازت میخوام ۳ بار این حدیث رو با صدای بلند بخونی

از یه جایی به بعد باید تصمیم به تغییر بگیریم 

گاهی واقعا نیازه که خودمون رو عاداتمون رو رفتار هامون رو نگرشمون رو تغییر بدیم

پس به جای اینکه انگشت اشاره رو به سمت دیگران بگیریم خودمون رو مقصر بدونیم

درست بده ؟

بجنگ که بهترش کنی

ارادت ضعیفه ؟

تمام تلاشتو بکن که قویش کنی

خوب تربیت نشدی؟؟؟

خب الان که میدونی،ماشالله منبع اطلاعات که کم نیست پاشوووخودتودرست کن اینقدرنگوخانوادم مقصرن،دوستام مقصرن،فلانی مقصره?خودت مقصری?

 

اولین گام تغییر قبول کردن اشتباهاتمونه

گام اول

قبول کنم مقصر و باعث تمام مشکلات زندگیم خودم هستم

گام دوم

اشتباهاتم رو پیدا کنم(چه عیب های شخصیتی چه اشکالات کاریم) و برای تغییرشون برنامه ریزی کنم

گام سوم

طبق برنامه ریزیم عمل کنم و انقدر ادامه بدم تا پیروز بشم

پس برای تغییر اول باید قبول کنی مقصر خودتی

تازمانی که داریم ضعف هامون رومیندازم روگردن یکی دیگه،موفقیت غیرممکنه،،،،،

پ ن

۱-so amazing and wonderful

تلفظش هم روی گوگل پیدا کردم خخخ

۲- اگه می بینی لحنم یکم تنده بخاطر اینه که بهمون بربخوره

هم خودم هم شمایی که داری این متن رو میخونی

۳-ان شاءالله با توکل بر خدا و اگه خدا بخواد در مورد تفاوت تلاش کردن واقعی و اونچیزی که مردم فک میکنن تلاش کردنه یه پست میزارم

۴-تشکر ویژه دارم از مدیر خوبمون نارین خانوم

دلیلش هم اینه که این پست رو بر اساس حرف های ایشون که به یکی از کامنت ها پاسخ داده بود نوشتم و از حرف هاشون توی بخش هایی از این متن استفاده کردم

۵- و یه تشکر ویژه ی دیگه از صبا خانوم مدیر خوبمون صبا خانوم که با متن خوبشون باعث شدن من یه سری نکات دیگه به پست اضافه کنم و از کمکشون بهره بگیرم 🙂

خوب تربیت نشدی؟؟؟خب الان که میدونی،ماشالله منبع اطلاعات که کم نیست پاشوووخودتودرست کن?اینقدرنگوخانوادم مقصرن،دوستام مقصرن،فلانی مقصره?خودت مقصری?تازمانی که داریم ضعف هامون رومیندازم روگردن یکی دیگه،موفقیت غیرممکنه،،،،،

برگرفته شده از tobe94.blog.ir

 

 

ادامه مطلب